#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE

Typ: ostatní
ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE 1Zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.

Dne 6.3.2019 zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a místních akčních skupin (MAS), kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení se Bystřice do národní sítě přináší možnost úzké spolupráce při výměně zkušeností v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví nejen mezi těmito členy, ale také rovněž s dalšími subjekty a organizacemi státní a veřejné správy, či řadou tuzemských i zahraničních odborníků.

Město Bystřice může v rámci členství využívat know-how, nástroje a databáze, informační systém zahrnující projektový zásobník, správu grantového systému města, nástroje pro pasport majetku, tvorbu strategií, dále metodiky, ale i experty, s jejichž pomocí si usnadní plánované postupy rozvoje města.

Základní princip fungování udržitelného rozvoje spočívá v místní spolupráci obce, spolků, podnikatelů a občanů, dále v zavádění metod a postupů řízení kvality, pořádání akcí se zapojením mladé generace, podnikatelského prostředí, ale i aktivizace seniorů a mnohé další.

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, jež iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Všechna města, která jsou součástí tohoto projektu spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Intenzivně se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel, ať už souvisí s rozvojem města, fungováním úřadu nebo životním či sociálním prostředím.

Vstup do NSZM je jedním z prvních kroků Města Bystřice vedoucích k zavedení systematického postupu v oblasti rozvoje nejen fungování úřadu, ale také rozvoje v oblasti komunitní, kde hlavním cílem je otevřít a posílit prostor po aktivity a zájem veřejnosti.

 

Více informací naleznete na: https://www.zdravamesta.cz/cz/

 

 

Mgr. Martina Trochová

projektový manažer

Město Bystřice

 


Vytvořeno: 11. 3. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2019 15:24
Autor: Michal Hodík