#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zapojte se do rozvoje města a osad!

Typ: ostatní
Zapojte se do rozvoje města a osad! 1Pokud máte chuť udělat něco pro svoji osadu a město, máte možnost kandidovat do těchto nově vznikajících osadních výborů v jednotlivých osadách.

Vážení spoluobčané,

společně se zánikem minulého zastupitelstva zanikly také mandáty členů výborů a komisí, které toto zastupitelstvo jmenovalo.

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., konkrétně §120 bude nové zastupitelstvo města Bystřice zřizovat tyto osadní výbory:

 • Božkovice
 • Bystřice
 • Drachkov
 • Jinošice
 • Jírovice
 • Kobylí-Plchov
 • Líšno
 • Mokrá Lhota
 • Nesvačily
 • Ouběnice
 • Radošovice
 • Tožice
 • Tvoršovice

Pokud máte chuť udělat něco pro svoji osadu a město, máte možnost kandidovat do těchto nově vznikajících osadních výborů v jednotlivých osadách a následně také usilovat o místo předsedy osadního výboru ve vaší osadě. Členem osadního výboru mohou být, dle Zákona o obcích č. 120/2000 Sb. konkrétně §120 odst. 2, občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Své kandidatury na člena osadního výboru prosím zasílejte buď elektronicky na email města: podatelna@mestobystrice.cz, písemně osobně do podatelny města Bystřice nebo poštou na adresu: Město Bystřice, Dr. E. Beneše, 257 51 Bystřice. Vaše kandidatura musí obsahovat minimálně následující: Název osadního výboru, do kterého hodláte kandidovat, jméno a příjmení, rok narození.

Termín pro podání kandidatury na člena osadního výboru – do 23. 11. 2018

Od 26. 11. 2018 bude MÚ Bystřice pořádat v jednotlivých osadách setkání nově zvoleného starosty s občany, během kterých proběhnou místní volby členů osadních výborů.

Neváhejte – osadní výbory jsou důležitou součástí vedení města a mimo jiné dle §121 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb je osadní výbor oprávněn:

 • Předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce.
 • Vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce.
 • Vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Vytvořeno: 15. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 12:06
Autor: Pavel Němec