Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

On-line přenos rozsvícení vánočního stromu

Výzva k narovnání práv k věcem nemovitým

Výzva k narovnání práv k věcem nemovitým 2

Vážení občané,
v současné době město Bystřice provádí evidenční kontrolu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví.

Městu je zákonnou úpravou určena povinnost k řádné správě městského majetku, přičemž ale vedení města nemá zájem činit jakékoli závažné kroky (typicky podání žalob na vyklizení užívané části pozemku) v případech neoprávněného užívání nemovitosti bez předchozí komunikace a snahy k nalezení vzájemné dohody. Věříme, že i ze strany občanů, kterých se tato agenda týká,  existuje zájem na uvedení vlastnických práv k nemovitostem do řádného stavu a případné neoprávněné užívání městského pozemku smluvně upravit tak, aby byla majetková práva k pozemkům narovnána.

Jak je postupováno při řešení těchto záležitostí?

Přeplocené pozemky se prvotně vyhledávají porovnáním leteckých snímků a katastrálních map. Následuje místní šetření, které se provádí za přítomnosti příslušného předsedy osadního výboru a zástupce vedení města. Zjištěné rozpory jsou individuálně řešeny odesláním „Výzvy k narovnání práv k věcem nemovitým“. V současné době se nabízí vzájemné majetkové vztahy řešit několika možnostmi:

  • část pozemku odkoupit
  • předběžnou část pozemku směnit
  • uzavřít nájemní či pachtovní smlouvu v závislosti na způsobu užívání pozemku
  • upustit od neoprávněného užívání, tedy uvést pozemek do původního stavu, přeplocení odstranit, atd.

 

Evidenční kontroly jsou rozplánované do třech etap:

1. etapa – červenec 2020 až prosinec 2020

(k. ú. Božkovice, Drachkov, Jinošice, Kobylí, Ouběnice u Votic)

 

2. etapa – leden 2021 až červen 2021

(k. ú. Jírovice, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvoršovice)

 

3. etapa – červenec 2021 až prosinec 2021

(k. ú. Bystřice u Benešova)

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na paní Ivu Dvořákovou prostřednictvím e-mailu: iva.dvorakova@mestobystrice.cz.

 

Datum vložení: 10. 8. 2020 15:39
Datum poslední aktualizace: 10. 8. 2020 17:54
Autor: Veronika Hřebíčková

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady