#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Typ: ostatní
Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3 1Vzhledem k obrovskému množství stížností a podnětů občanů města Bystřice v souvislosti s opravou povrchu komunikace I/3 se v následujících řádcích vyjádřil starosta města Bystřice.

Vážení občané města Bystřice,

   v posledních dnech čelí Městský úřad Bystřice, jeho zaměstnanci i já osobně obrovskému náporu telefonických, emailových i osobních stížností, podnětů a dotazů v souvislosti s probíhající opravou komunikace I/3 a s ní související objížďkou. Chtěl bych Vás touto cestou informovat, že těmto podnětům věnujeme maximální pozornost. Aktuální situaci na silnících několikrát denně mapujeme, vážíme si Vašich připomínek a podnětů, chápeme Vaše rozpoložení, ale věřte, že nemá smysl nás informovat několikrát denně o tom, kolik aktuálně projelo kamionů kolem vašeho domu za poslední hodinu. Já, pan místostarosta, ani ostatní zaměstnanci MÚ Bystřice se následně nemůžeme věnovat ani těmto podnětům a ani našim povinnostem, resp. činnostem souvisejících s naší každodenní náplní práce. Rád bych Vás také ujistil, že nežijeme ve vakuu a vnímáme vše, co se děje v katastru města, veškeré události vyhodnocujeme a snažíme se je řešit. Bohužel v dnešní moderní době s „chytrými“ navigacemi nejen v osobních, ale i nákladních automobilech se děje to, že když pošleme hlídku Městské policie Bystřice na objížďku pro vozidla do 3,5 tuny a 3,5 metru výšky pokutovat a vracet nákladní automobily zpět na jejich objížďku směrem na Sedlčany, tak se nám okamžitě objeví neukáznění řidiči nákladních automobilů jinde. Dnes například našli cestu přes Olbramovice kolem vlakového nádraží směrem na Drachkov a přes Nesvačily dále. Na toto jejich chování jsme ihned zareagovali a po dohodě s KSÚS, s odůvodněním na špatný stav mostků na této trase, byla dnes v Olbramovicích osazena značka zakazující vjezd do této trasy vozidlům s hmotností vyšší než 3,5 tuny. Bohužel se najdou i tací, kteří zkoušejí projet přes Zahradnice a další obce. V pondělí budeme prosit vedení PČR v Benešově, aby se hlídková činnost dopravní policie zaměřila i na porušování tohoto hmotnostního omezení v trase Olbramovice, Drachkov, Nesvačily a dále.

   Stejně tak víme o tom, že Středočeský kraj svým rozhodnutím č.j. 028182/2019/KUSK-DOP/Bry ze dne 14.3.2019 určil - cituji: „autobusové zastávky: „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“ v obou směrech nebudou obsluhovány, a to v době platnosti výlukového jízdního řádu dopravce České Dráhy a.s., který uvádí některé z těchto autobusových zastávek jakožto zastávky náhradní autobusové dopravy v době výluky.  Vnímáme také to, že nikdo z firem provádějících opravu komunikace I/3 nekontaktoval obyvatele v okolí autoservisu Vladislav Houska (Bystřice č.p. 140), ani samotný autoservis, aby se s nimi dohodnul, jakým způsobem bude zajištěn průjezd do této části města, ke které je příjezd možný pouze přímo z komunikace I/3, ačkoliv toto bylo podmínkou stanovenou přímo v podmínce č.6 výše zmíněného Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. I proti těmto věcem jsme se ohradili dopisem adresovaným Krajskému úřadu Středočeského kraje a budeme o nich se zástupci KÚ Stčk jednat v příštím týdnu.

  Věřte, že se snažíme v maximální možné míře hájit zájmy našich občanů a minimalizovat negativní dopady probíhající stavby na občany našeho města. Použiji teď sice dnes již velmi často užívanou formulaci, ale bohužel je to tak, státní silnice I/3 se musí opravit a pro nás to znamená a bude znamenat jistá omezení našeho komfortu a běžného života. Na všechny průběžně vznikající problémy se snažíme reagovat a řešit je tak, jak je možné a jak nejlépe umíme.

   Závěrem Vás všechny prosím o trpělivost a důvěru a také pochopení z Vaší strany, i přes veškeré těžkosti, které nám celá tato situace z posledních dní přináší. O průběhu řešení jednotlivých problémů Vás budeme průběžně informovat, buď na našich internetových stránkách nebo na profilu města v sociální síti FACEBOOK, kde jste již mohli zaznamenat zveřejňování fotografií z posledních dvou dní, během kterých zasahovali strážníci naší Městské policie Bystřice v Ouběnicích na trase objížďky pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny.

Ještě jednou mi dovolte Vám velmi poděkovat za trpělivost.

 

Michal Hodík

Starosta města Bystřice


Vytvořeno: 22. 3. 2019
Poslední aktualizace: 22. 3. 2019 19:30
Autor: Michal Hodík