#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhodnocení dotačního programu pro SDH

Typ: ostatní
Vyhodnocení dotačního programu pro SDH 2Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR vyhodnotilo podané žádosti o dotace na rok 2020.

Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 9:

  • Výzvy JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, č.j. MV-56988-1/PO-IZS-2019,
  • Výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu, č.j. MV-56988-2/PO-IZS-2019,
  • Výzvy JSDH_V2_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, č.j.MV-56988-3/PO-IZS-2019.

Hodnoceno bylo celkem 964 žádostí. 59 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy pro poskytnutí dotace.

Město Bystřice podávalo v letošním roce svou první žádost do Výzvy JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky.

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadník pro předpokládanou alokaci v roce 2020,

Město Bystřice bylo bodově zařazeno na 112. místo, jelikož nemohlo získat bodové hodnocení za opakované podání žádosti.

Celý seznam schválených žádostí naleznete na :

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2020 (viz Čl. 2 "Výzvy"). 


Vytvořeno: 11. 9. 2019
Poslední aktualizace: 11. 9. 2019 16:14
Autor: Mgr. Martina Trochová