#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Veřejné projednání Územní studie Z.BY.17

Typ: ostatní
1Ve čtvrtek 25.6.2020 se od 18:00 hodin uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Bystřice veřejné projednání Územní studie pro zastavitelnou plochu Z.BY.17 v Bystřici, kterého se zúčastnily tři desítky občanů. Ing. arch. Jirovský, zhotovitel připravované studie, seznámil přítomné, jak se vypořádal se zapracováním návrhů, které od veřejnosti přišly. Rozsáhlá diskuse se týkala převážně požadavků odklonění dopravy z již zastavěné oblasti. Všechny požadavky byly sepsány a předány zhotoviteli pro další zapracování. Ne však všem požadavkům se je možné vyhovět a všechny připomínky zapracovat.
V současné době Ing. arch. Jirovský pracuje na finální verzi, kde zohlední reálně zpracovatelné návrhy.
V poslední fázi bude záležet na vlastnících pozemků, zda navržené studii dají zelenou.

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 29. 6. 2020 17:56
Autor: Klára Škvorová