#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Upozornění na uzavírky komunikací

Typ: ostatní
mapaMěstský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán), jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti spol. BES s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 17 Benešov, IČO: 437 92 553, zastoupené na základě plné moci spol. Quo s.r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ 264 87 985, obdržené dne 9. 5. 2019
povoluje
podle ust. § 24 odst. 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích:

1. Úplnou uzavírku silnice č. III/1115 – uzl. bod č. 2311A72, v km cca 6,870 – 7,340 - úsek mezi křižovatkou se silnicí II/150 a místní částí Budenín – cca 470 m, z důvodu opravy škod po zimním období, bude provedena pokládka asfaltové směsi v celé šíři vozovky beze spáry
a současně nařizuje objížďku, která povede obousměrně po silnici II/150 přes Jankovské Otradovice do Jankova, dále doleva po silnici č. III/1114 přes Jankovskou Lhotu, Strženec, na Dubovku, dále doleva zpět na sil. č. III/1115 přes Ouběnice, Jiřín do Budenína .
Dopravně-inženýrské opatření s vyznačením objízdné trasy zpracované spol. Quo s.r.o. je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

2. Částečnou uzavírku silnice č. II/150 – uzl. bod č. 2222A6, v km cca 2,060 – 2,490 - úsek od křižovatky se silnicí č. III/1115 v Neustupovských Otradovicích za křižovatku se silnicí
III/01812 – cca 430 m, z důvodu opravy škod po zimním období, bude provedena pokládka asfaltové směsi po polovinách vozovky. Provoz bude veden vždy jedním jízdním pruhem a bude řízen světelnými signály – semafory.

Termín uzavírky: 3. 6. 2019 – 6. 6. 2019

Textová část

Mapová část

 


Přílohy

Vytvořeno: 3. 6. 2019
Poslední aktualizace: 3. 6. 2019 20:56
Autor: Pavel Němec