#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Studie revitalizace ulice Dr. E. Beneše na Ješutově náměstí

Typ: ostatní
panel s územní studiíMěsto Bystřice v rámci aktivit zdravého města nabízí veřejnosti participaci na projednávání a řešení k revitalizaci páteřní ulice města Bystřice - Dr. E. Beneše.

Zdravé město Bystřice informuje veřejnost o možnosti komunikovat a aktivně participovat s vedením města na přípavě dalšího z rozpracovaných projektů. Tentokrát je tématem hlavní páteřní ulice Dr. E. Beneše. Jedná se o další z připravovaných veřejných projednávání vedoucí k transparentnosti, zapojování veřejnosti a naplňování aktivit Zdravého města Bystřice.

Na Ješutově náměstí byly v uplynulém týdnu zveřejněny na nově pořízených výstavních panelech dvě varianty územní studie na revitalizaci celé ulice v porovnání. První z nich se více zaměřuje na potřeby automobilové dopravy včetně většího počtu parkovacích stání, druhá akcentuje zařazení veřejné zeleně do uličního prostoru. 

Řešení cyklostezky je ve studii zařazeno z důvodu, že se jedná o jeden z důležitých a navazujících projektů, kdy plánovaná cyklostezka je součástí připravované sítě cyklostezek z jižních Čech do Prahy, resp. Votice - Benešov. Podrobné informace ke koncepci cyklodopravy Středočeského kraje najdete na: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_cyklokoncepce/

Jedním ze základních kritérií zadání bylo oddělení cyklistů, chodců a vozidel.

Územní studie ulice Dr. E. Beneše byla zpracována na základě zadání města Bystřice. Předložená územní studie je určena pro seznámení občanů s prvotním návrhem řešení,  ke kterému se mohou vyjádřit. Své podněty mohou zaslat e-mailem na adresu: podatelna@mestobystrice.cz, nebo předat písemný podnět v podatelně MěÚ Bystřice do 15. listopadu 2019.

Diskuse s autory studií a seznámení se se shromážděnými podněty bude veřejnosti umožněno na začátku roku 2020. 

 


Vytvořeno: 12. 10. 2019
Poslední aktualizace: 12. 10. 2019 23:10
Autor: