#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavba autobusového terminálu v Benešově omezí dopravu

Typ: ostatní
vizualizace terminálu 1Výstavba velké dopravní stavby jakou je Terminálu Benešov, se významně dotkne organizace dopravy ve městě Benešov. Stavba se připravuje již od roku 2014 a zahrnuje prodloužení podchodu z nádraží ČD pod ulicí Nádražní, dále kompletní demolici a následnou přestavbu současného autobusového nádraží včetně výstavby budovy terminálu, zastřešení nástupišť a výstavbu sítí a jejich přeložek.

Vážení cestující, z důvodu rekonstrukce autobusového terminálu v Benešově dochází od zahájení provozu dne 03.06.2019 (pondělí) do odvolání (cca 1 rok) ke změně trasy a zastávek linek PID. Dočasné autobusové nádraží bude zřízeno v ul. Táborská u bývalých kasáren. Linky PID budou odjíždět ze stání č. 3 (452, 453), 6 (438), 7 (454, 459) a 8 (455). Pro všechny linky, pouze ve směru z Benešova, bude zřízena dočasná zastávka „Benešov,Žel.st.“ naproti nádražní budově.


ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/110 V BENEŠOVĚ (silnice II/110, ul. Nádražní)
Ve dnech od 3. 6. 2019 - do 30. 4. 2020 bude úplně uzavřena silnice II. třídy č. 110 v Benešově, staničení km cca 1,723 - 2,332, ulice Nádražní, na pozemku parcelní číslo 3310/1 a prostor autobusového nádraží, na pozemcích parcelní čísla 391/1 a 391/8, vše v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu zajištění pracovního místa pro stavební akci „Terminál Benešov“. Celková délka uzavírky silnice II. třídy č. 110 je cca do 600 m.

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t, která nejsou dopravní obsluhou, která je v celkové délce cca 3,8 km povede po silnici II. třídy č. 110, ulicích Táborská, Hráského, Na Chmelnici, Vlašimská, po silnici II. třídy č. 112, ulicích Čechova, Nová Pražská, přes most ev.č. 110-001 na silnici II. třídy č. 106, ulici Hodějovského a dále po místní komunikaci ulici Hodějovského, přes most ev.č. 112-002 na silnici II. třídy č. 110, do ulice Nádražní ke křižovatce s ulicí Tyršova a zpět.

Ostatní vozidla do 3,5 t a dále vozidla nad 3,5 t (která jsou dopravní obsluhou) budou vedena provizorně jednosměrně prostorem ve spodní části autobusového nádraží. Objízdná trasa pro tato vozidla v opačném směru je stejná jako pro vozidla nad 3,5 t.

Všechna autobusová stání z nádraží budou od 03.06.2019 přemístěna do ulice Táborská.

Autobusové linky ROPID

Linky PID 438, 452, 453 a 455 budou vedeny jednosměrným odklonem ulicemi Hodějovského - Nová Pražská - Čechova - II/110 - Vlašimská - Na Chmelnici - Hráského - Táborská. Zřízeny budou zastávky „Benešov,Čechova“ a „Benešov,Pivovar“. Pro linky 452 a 453 navíc zast. „Benešov,U Mlékárny“.

Linky PID 454 a 459 budou vedeny jednosměrným odklonem ulicemi Křižíkova - Černoleská - Hráského - Táborská. Zastávka „Benešov,ČKD“ ve směru do Benešova bude přemístěna do křiž. ulic Křižíkova - Jana Nohy. Zřízena bude zast. „Benešov,Pivovar“.

Pro všechny linky bude zřízena zast. „Benešov, Žel.st.“ ve směru z Benešova v ul. Nádražní, naproti budově nádraží u č.p. 454. Zastávky „Benešov, Aut.st.“ budou přemístěny do ul. Táborská.

Autobusové linky ČSAD

Při úplné uzavírce silnice č. II/110 v ulici Nádražní v Benešově bude autobusová doprava vedena následovně:

Linky 200063 (E63) Benešov - Chocerady - Sázava, 200064 (E64) Benešov - Sázava, 200066 (E66) Benešov - Přestavlky - Čerčany budou ve směru do Benešova vedeny odklonem od Bedrče po II/110 do ulice Vlašimská, Na Chmelnici , Hráského, Táborská (přemístěné Autobusové nádraží) a dále ulicí Nádražní k Nemocnici  a do ulice Čechova. Bude nově zapracováno zastavení Benešov, Pivovar, v ulici Nádražní zapracována nová autobusová zastávka Benešov, Žel. st. Ve směru z Benešova se trasa linek nemění.

Linky 200050 (E50) Benešov - Votice - Sedlec Prčice, 200070 (E70) Benešov - Jankov, 200072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice, 200092 (E92) Miličín - Zvěstov - Benešov - Praha budou ve směru do Benešova vedeny odklonem z ulice Křižíkova směr Černoleská, Hráského, Táborská (přemístěné Autobusové nádraží). Autobusová zastávka Benešov, ČKD směr Benešov bude přemístěna do křižovatky ulice Jana Nohy a Křižíkova. Pro linky bude zapracována zastávka Benešov Pivovar.  Nebude obsluhován autobusová zastávka Benešov, U Mlékárny. Ve směru z Benešova se trasa linek nemění bude zapracována v ulici Nádražní nová autobusová zastávka Benešov, Žel. st.

Linky 200086 (E86) Benešov - Pyšely, 200087 (E87) Benešov - Pyšely, 200091 (E91) Český Šternberk - Benešov - Praha, 200092 (E92) Miličín - Zvěstov - Benešov - Praha, 200015 (E15) Snět - Dolní Kralovice - Vlašim - Praha, 200016 (E16) Čechtice - Benešov - Praha, 200020 (E20) Vlašim - Benešov - Praha, 350920 (E17) Pacov - Lukavec - Vlašim - Praha budou ve směru  z ulice  Červené Vršky na okružní křižovatce do ulice Nová Pražská, Čechova, II/110 Vlašimská, Na Chmelnici, Hráského, Táborská (přemístěné Autobusové nádraží). Budou zapracovány autobusové zastávky Benešov, Čechova a Benešov, Pivovar.

V opačném směru se trasa linek nemění bude zapracována v ulici Nádražní nová autobusová zastávka Benešov Žel. st.

Ostatní příměstské linky ve směru od Vlašimi budou beze změny. Pro linku 200011 (E11) Benešov - Chotýšany - Vlašim bude ve směru k Nemocnici zapracována v ulici Nádražní nová autobusová zastávka Benešov, Žel. st.

Linky MHD

205002 MHD Benešov linka 2 : Žel.st.-Spořilov-Mariánovice-Černý les: ve směru ze zastávky Benešov, Černý les - Benešov, Spořilov II - MŠ nebude obsluhována zastávka Benešov Aut. st.

Jako náhradní zastávka je stanovena Benešov, Dukelská. Ve směru do zastávky Černý les bude autobusová zastávka Benešov Aut.st. přemístěna do zastávky MTD v Tyršově ulici. Pro tuto linku neplatí autobusová zastávka Benešov Aut. st. v Táborské ulici.

205001 MHD Benešov linka 1 : Konečná stanice-žel.st.-Kaufland-Pomněnice na lince proběhnou pouze časové úpravy ve směru Benešov, Kaufland - Benešov, Na Bezděkově. Opačný směr bude beze změny.

Autobusové linky ARRIVA

Linky 132100, 134102, 160570 a 176101 budou po celou dobu uzavírky odkloněny po navržené objízdné trase s využitím přemístěné zastávky „Benešov, Aut.st.“ do ul. Táborská a zřízení nové zastávky „Benešov, žel.st.“ v ul. Nádražní.

Důvod:   zajištění stavební akce „Terminál Benešov“.

Investor:  Město Benešov, Odbor investic, kontaktní osoba - Ing. Pokorná Alena (pověřená vedením odboru), tel.: 312 821 115.

Zhotovitel:  Metrostav - IMOS Brno, lídr sdružení Metrostav a.s., IČO 000 14 915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, kontaktní zodpovědná osoba - Ing. Tomáš Burian, tel.: 702 001 852.

 

Výlukové jízdní řády

mapka


Vytvořeno: 30. 5. 2019
Poslední aktualizace: 30. 5. 2019 17:24
Autor: Pavel Němec