#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Shrnutí současné situace slovy starosty Michala Hodíka

Typ: ostatní
HodíkStručný přehled činností vedení města a fungování úřadu v době mimořádných opatření poskytuje občanům města Bystřice pan starosta Michal Hodík.

Vážení spoluobčané,

dle všech ukazatelů se začíná blýskat na lepší časy, alespoň co se týká pandemie koronaviru COVID-19. Vládní opatření jsou rozvolňována a naše životy se vrací k normálu.

Dovolte mi, prosím, abych shrnul a zrekapituloval dění v našem městě a přilehlých osadách. Velké poděkování patří všem za zvládnutí této nelehké situace, kdy bylo třeba rychle reagovat na všechna vládní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a životní úroveň našich občanů.

Vedení města Bystřice mimo jiné zřídilo a zajistilo:

 • Zvláštní komisi pro krizové řízení, ve které zasedli každý týden ředitelé ZŠ a MŠ, jednatel Služeb Bystřice s.r.o., zástupce lékařů, terénní sociální pracovník, velitel Městské policie Bystřice, člen redakční rady zpravodaje Hlas Bystřice, tajemnice městského úřadu, místostarosta a starosta města. Tato komise průběžně vyhodnocovala situaci ve městě a doporučovala přijetí různých opatření na jednání Rady města Bystřice.
 • Ve spolupráci s dobrovolníky z řad obyvatel a pracovníků městského úřadu výrobu a distribuci roušek všem potřebným, kteří si o ně požádali nebo jinak projevili zájem.
 • Krizovou telefonní linku a krizový e-mail neprodleně po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR, na kterém si občané mohli požádat o dovoz jídla, nákupů, roušek, dezinfekce nebo vyřešit jiné problémy vzniklé ve spojitosti s nouzovým stavem v ČR.
 • V souvislosti s nařízením Vlády ČR omezilo provoz zřizovaných organizací Základní školy Bystřice, Mateřské školy Bystřice a také Městského úřadu Bystřice.
 • Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 navýšilo prostředky v rozpočtu města §5213 – krizová opatření - o 100.000 Kč.
 • Ve spolupráci s ORP Benešov dezinfekci Anticovid a díky dohodě s místním výrobním závodem ALPLA zajistilo vhodné obaly – lahvičky o objemu 0,3 litru - pro následnou distribuci dezinfekce občanům a institucím ve městě.
 • Za přispění Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a dobrovolníků z řad občanů naplnění lahviček od firmy ALPLA dezinfekcí Anticovid. Následnou distribuci zabezpečili zaměstnanci knihovny, kulturního střediska a Městské policie Bystřice.
 • Spolu s vedením ZŠ a školní kuchyně výrobu a dovoz jídel starším spoluobčanům až domů za pomoci zaměstnanců městského úřadu a strážníků Městské policie Bystřice.
 • V součinnosti se soukromou podnikatelkou provoz pojízdné prodejny ve všech osadách města kromě osad, v nichž zajišťovala distribuci potravin paní Němcová z obchodu v Ouběnicích.
 • Zakoupilo motorový postřikovač/rozprašovač, kterým provádělo spolu s členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice pravidelné dezinfekce všech autobusových zastávek a městského mobiliáře ve městě samotném i jeho osadách.
 • Prodloužilo dobu pro placení místních poplatků do června letošního roku bez jakýchkoliv sankcí.
 • Rozhodlo o tom, že odpustí nájem podnikatelům, kteří v souvislosti s nouzovým stavem nemohli využívat pronajímané nebytové prostory v majetku města na celou dobu trvání nouzového stavu.
 • Rozhodlo o tom, že s ohledem na predikovaný nižší příjem rozpočtu města v souvislosti s očekávaným nižším výběrem daní ze strany státu a nižším příjmem města v rámci rozpočtového určení daní (RUD) odloží některé plánované investice města do doby získání platného rozhodnutí o přidělení dotace na tyto investiční akce a tím vytvoří nezbytnou finanční rezervu v rozpočtu města.
 • Ihned, jakmile to bylo možné, rozhodlo o znovuobnovení činnosti Sběrného dvora, ZŠ, MŠ a části Městského úřadu v Bystřici.

… a mnohé další.

Vše jsme společně zvládli díky zaměstnancům úřadu, policistům, hasičům, lékařům, sestrám a v neposlední řadě dobrovolníkům, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu v mnoha oblastech.

Vám, bystřickým občanům, děkuji za sebe, úřad i Komisi pro krizové řízení, že jste byli ohleduplní a velmi rychle jste reagovali na výzvy naše i státu a dodržovali jste v maximální možné míře nařízená opatření.

Velké díky vám všem.

Úplně vyhráno ještě nemáme, mnoho rodičů má doma děti ze škol, nemůžeme cestovat, ale hlavně se celá tato situace odrazí v ekonomice našeho hospodářství. Proto bych chtěl vyzvat všechny občany – kupujte výrobky a potraviny z produkce českých výrobců. Využívejme služeb podnikatelů v našem regionu. Pojďme začít znovu chodit do divadel, kin a restaurací, ihned jak to bude možné. Je to veliká pomoc pro naši ekonomiku.

Věřím, že vše zvládneme, dočasná opatření skončí a bude lépe.

                                                                                                                         Michal Hodík, starosta
 


Vytvořeno: 14. 5. 2020
Poslední aktualizace: 15. 5. 2020 10:05
Autor: Michal Hodík