#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Setkání vedení města s občany osad Jírovice, Jarkovice a Semovice

Typ: ostatní
V tomto červnovém týdnu proběhlo další ze setkání občanů a vedení města Bystřice.

Třetí setkání v letošním roce pod hlavičkou Zdravého města Bystřice  mezi vedením města Bystřice a občany proběhlo v pondělí 15.06.2020 v podvečerních hodinách v Jírovicích.

Setkání organizoval osadní výbor Jírovice včetně distribuce pozvánek všem občanům těchto osad.

Za účasti více než 20 přítomných představil pan starosta Michal Hodík rozpracované a připravované projekty a požadavky osadního výboru včetně vysvětlení rozpracovanosti a plánovaných postupů při jednotlivých realizacích.  

Jedním z klíčových projektů je pokračování ve výstavbě Chodníku Jírovice – Jarkovice, který dle slov pana starosty, nebylo jednoduché v zastupitelstvu prosadit. Jen díky možnosti získání dotace z dotační výzvy vyhlášené MAS Posázaví o.p.s. na tento chodník se podařilo pro dokončení I. etapy získat potřebnou podporu. V současné době proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.

Následně byly přestaveny výsledky Technicko-ekonomické studie na vodovod a kanalizaci pro Jírovice, Jarkovice a Semovice včetně návaznosti na ostatní rozpracované studie, zejména Studii k řešení ČOV Bystřice. Velmi diskutovaným problémem bylo téma připojení na jednotnou  kanalizaci v Jarkovicích. Tuto problematiku a postup ve věci přiblížil pan místostarosta Daniel Štěpánek s uvedením, že konečné návrhy smluv by měly být potvrzeny provozovatelem předmětné kanalizace - společností VHS Benešov a.s. na konci měsíce června. Následně již bude možno uzavřít jednotlivé smlouvy na připojení k jednotné kanalizaci.

Na závěr dvouhodinového setkání pan starosta odprezentoval projekty připravované pro Základní školu v Bystřici.

Setkáváním s občany umožňuje vedení města se spolupodílet na rozvoji jednotlivých osad, diskutovat aktuální problémy, potřeby a představy s možným vysvětlením, získat informace, jak je možné v jednotlivých případech postupovat, jaká mohou být úskalí a kde mohou vzniknout komplikace či jaká je časová náročnost jednotlivých projektů. Participace občanů je jednou z nejdůležitějších priorit současného vedení města a je klíčovou aktivitou všech zdravých měst v ČR. 

"Naším cílem je přitáhnout širší veřejnost a zapojit ji do rozhodování o jednotlivých projektech, a to nejen v osadách, diskutovat větší a ty zásadní projekty s občany, dát jim možnost, říct nám svůj názor a svůj pohled na věc, nakonec najít pokud možno kompromisní řešení. Není to vůbec jednoduchá záležitost, ne vždy se to může podařit, ale je potřeba si navzájem vysvětlit, jaký vznikl výsledek, jaká byla přijata opatření a proč je závěr takový jaký nakonec je. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Čeká nás v  nejbližší době několik nepopulárních opatření, ale pokud chceme Bystřici posunout, musíme se i takovými věcmi zabývat a řešit je. Na letošní rok máme naplánováno několik důležitých projektů se zapojením veřejnosti a budeme doufat, že zájem veřejnosti o dění se nám postupně podaří probudit i v samotné Bystřici. Čas velmi rychle běží, celý úřad pracuje na maximum, přičemž sám prochází nelehkou reformou, ale snad se nám podaří ukázat navenek hlavně ty pozitivní věci a změny, na kterých pracujeme. Na úplný závěr bych chtěl nabídnout účast právě na veřejném projednávání v příštím týdnu k Územní studii Bystřice - JIH (UZ.BY.17), které se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2020 v 18 hod. v zasedací síni města Bystřice" říká starosta města Michal Hodík.


Vytvořeno: 20. 6. 2020
Poslední aktualizace: 20. 6. 2020 16:45
Autor: Mgr. Martina Trochová