#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozšíření hodin fungování Městského úřadu Bystřice

Typ: ostatní
Rozšíření hodin fungování úřadu 1Městský úřad Bystřice rozšiřuje úřední hodiny od pondělí 18.05.2020.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, dále v návaznosti na usnesení vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizového opatření a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. : MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN, kterým se s účinností od ode dne 20. 4. 2020 nařizuje orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť obnovily provoz za dodržení bezpečnostních opatření vyplývajících z nouzového stavu, otevře Městský úřad Bystřice úřad za stanovených podmínek.

Úřední hodiny městkého úřadu, podatelny a pokladny od 18.05.2020:

Úřední hodiny se nově stanovují v rozsahu úředních hodin, a to:

Pondělí       

8:00

 -

11:30

     

12:30

 -

17:00

  hodin

Středa

8:00

 -

11:30

 

12:30

 -

17:00

  hodin

Čtvrtek

8:00

 -

11:30

 

       

Stavební úřad Bystřice:

Pondělí              8:00  - 11:30            12:30  - 17:00   hodin
Středa 8:00  - 11:30   12:30  - 17:00   hodin

 

a to do odvolání, nejdéle však do 30. 6. 2020.

Podmínky provozu:

Pro veřejnost je zpřístupněna primárně budova podatelny, čp. 26. 

V budově podatelny je provozována agenda podatelny, pokladny a Czechpointu.

Veškeré osobní návštěvy budou probíhat s jednotlivými úředními osobami pro zajištění výkonu všech agend již v prostorách kanceláří.

V prostorách MÚ je třeba zachovat bezpečnou vzdálenost 2m.  

Upřednostněny budou vždy osoby předem objednané.

Doporučován je stále písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

V případě osobního kontaktu s úřední osobou doporučujeme se předem telefonicky nebo emailem objednat u příslušné úřední osoby na daný úřední den, hodinu a čas.

Příjem dokumentů od klientů úřad uskutečňuje přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, v listinné podobě nadále přes podatelnu.

Další opatření při vstupu do budov MÚ Bystřice:

Do budovy úřadu se zakazuje přístup osob, které jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a osobám, které jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava).

Do budovy úřadu se zakazuje přístup osob, které nemají pokryty dýchací cesty (nos, ústa) vhodným prostředkem osobní ochrany (šála, šátek, ústenka, respirátor, rouška nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

Při vstupu do budov MÚ jsou osoby povinny provést desinfekci rukou připravenými desinfekčními prostředky.

Vstup do budovy usměrňuje konkrétní úřední osoba. 

Fungování úřadu bude dále přizpůsobováno doporučením MV ČR a v návaznosti na uvolňování vládních opatření.

 

Mgr. Bc. Martina Trochová, tajemnice MÚ Bystřice


Vytvořeno: 15. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 5. 2020 18:04
Autor: Mgr. Martina Trochová