Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Platby za odpady na rok 2021 je třeba uhradit nejpozději do 31.3., informace  zde

Ptačí chřipka – Informace pro veřejnost

nákaza ve Středočeském kraji

S ohledem na potvrzený výskyt viru vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) ve Středočeském kraji, poskytujeme tyto důležité informace:

Ohlášení nákazy nebo úhynu volně žijících ptáků:

V souvislosti s potvrzeným ohniskem výskytu ptačí chřipky ve středních Čechách zřídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj krizovou linku pro hlášení nákazy a další mimořádné situace na telefonním čísle +420 720 995 204Zneužití této linky je trestné.

Co to je ptačí chřipka?

influenza drůbeže je virové onemocnění postihující ptáky, u kterého nebyl identifikován subtyp přenosný na lidi. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Inkubační doba je několik dní, ale první příznaky se zpravidla objeví do jednoho týdne.

Infikovaná zvířata jsou otupělá, mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická a trpí nechutenstvím. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení, objevují se i otoky a krváceniny. U slepic se zastaví snáška, vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku.

 

Jak se zachovat v případě podezření na výskyt onemocnění ptačí chřipky?

Pokud pozorujete u Vašeho ptactva (drůbeže) příznaky onemocnění ptačí chřipkou, neprodleně informujte soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa.

V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.

• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;

• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;

• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;

• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;

• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;

• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci

• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);

• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Ptaci-chripka-informace-pro-drobnochovatele.pdf (svscr.cz)

ptaci chripka A5.indd (svscr.cz)

Datum vložení: 15. 2. 2021 9:41
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2021 10:22
Autor: Alexandra Malknechtová DiS.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady