#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice

Typ: ostatní
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice 1Město Bystřice dnes podalo žádost o dotaci do výzvy vyhlášené generálním řediteltstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.

Dne 23.4.2019 vyhlásilo GŘ HZS ČR pro rok 2020 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvy na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu a stavbu nebo rekonstrukce požární zprojnice.

Město Bystřice podalo dnes v souladu se strategickým plánem města Bystřice svou první žádost o poskytnutí dotace z tohoto programu na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice, kdy celková požadovaná výše dotace činí 2.500.000,- Kč.

Po kontrole evidovaných a podaných žádostí HZS kraje rozhodne o přidělení bodů dle stanovených kritérií této výzvy a některým žadatelům o může přidělit na základě určené priority další body navíc. Následně HZS vyhodnotí žádosti z hlediska účelnosti pořízení ve smyslu ust. příl. č. 4 vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Na základě počtu nejvýše dosažených bodů jednotlivých obcí vytvoří HZS kraje pořadník žádostí za kraj a tyto pošle na MV - GŘ HZS ČR. O končeném  pořadníku a výši dotace rozhoduje MV - GŘ HZS ČR. 

Vyhodnocení žádostí lze očekávat nejpozději do 30. září 2019.


Vytvořeno: 6. 5. 2019
Poslední aktualizace: 6. 5. 2019 11:05
Autor: Mgr. Martina Trochová