#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Nový jednotný vizuální styl Města Bystřice

Typ: ostatní
Město Bystřice se od tohoto roku bude prezentovat novým jednotným vizuálním stylem, které město zadalo Vratislavu Peckovi, kreativnímu řediteli grafického studia Pecka Studio, s.r.o. Jak logo vznikalo a jak bude s ním spojený jednotný vizuální styl fungovat, se dočtete v následujících řádcích.

logo města BystřicePrvní kontakt mezi panem starostou Michalem Hodíkem a panem Peckou proběhl na začátku března letošního roku. Pan starosta měl jasný záměr oživit vizuální styl Města Bystřice, v první řadě pak nechat zpracovat nové logo, kterým se Bystřice bude prezentovat.

Před začátkem samotných grafických prací bylo nutné udělat důkladnou rešerši o historii města a prostudovat heraldiku současného znaku města, které mj. i nadále bude město užívat při zvláštních příležitostech. To vše bylo průběžně konzultováno s panem starostou Hodíkem i panem místostarostou, panem Štěpánkem.

 

Nové logo není jen písmeno B

Nové logo Města Bystřice vychází ze třech zásadních pilířů. Základní prvek  –  trojúhelník – je inspirován tvarem střechy Kostela svatých Šimona a Judy, jedné z nejvíce signifikantních budov v Bystřici. Následuje otočené B – jde o symboliku domů na náměstí, zároveň domy v Bystřici jsou spíše nižší dvoupodlažní a rodinné domy. Jako třetí, neméně důležitý prvek, byl pak zvolen symbol dvou šipek směřujících zleva doprava. To má vyjadřovat směřování města kupředu. Zároveň může logo připomínat turistické značení, což je vzhledem k umístění města na turistické mapě příhodné.

 

obrázek - vysvětlení loga

 

Barevná kombinace užitá pro nové logo i jednotný vizuální styl vychází ze znaku města, přičemž z něj byly využity všechny hlavní barvy. Vynechána byla jen barva zelená, která je ve znaku druhotná.

 

Vizuální styl

Jednotný vizuální styl samozřejmě vychází z nového loga. Při aplikaci nového stylu byl kladen důraz na jednoduché řešení a především dokonalou funkčnost. Níže si prohlédněte některé ukázky aplikace jednotného stylu.

 

obrázek - ukázky aplikace jednotného vizuálního styluBystřice je od nynějška na dobré cestě

Slogan „Na dobré cestě“ (v podobě hashtagu na #nadobreceste) má jasně vyjadřovat současné směřovaní města kupředu, byl tedy využit podobný záměr jako při grafickém ztvárnění samotného loga Města Bystřice. Zároveň slogan Na dobré cestě může být chápán také ve smyslu pozice města na mapě; křižovatka mnoha cest, mj. na trase Praha - České Budějovice.

obrázek - ukázka aplikace sloganu


Vytvořeno: 22. 6. 2019
Poslední aktualizace: 22. 6. 2019 18:25
Autor: Michal Hodík