#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

MŠMT vyhlásilo nové výzvy pro spolky a neziskové organizace

Typ: ostatní
MŠMT vyhlásilo nové výzvy pro spolky a neziskové organizace 1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu výzvu určenou pro sportovní spolky!!!

MŠMT vyhlásilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro sportovní kluby a TJ. 

Vyhlášení výzvy:                                                 20.09.2019
Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace:      01.10.2019
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace:         31.10.2019
Vyčerpání dotace max. do:                                 31.12.2020
Nejzazší termín ukončení realizace akce :         31.12.2020

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronického dotačního systému – online formuláře (RISPF). Adresa online formuláře pro podání žádosti: https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Formulář bude spuštěn 1. 10. 2019.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. 10. 2019 (včetně). Pro splnění termínu je rozhodné datum podání, tedy dle § 37 odst. 5 správního řádu den, kdy žádost došla na podatelnu MŠMT.

Více informací je na webu http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3?lang=1&ref=m&source=email.

 

Další vyhlášená výzva je na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace.
Více informací je na webu http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2

Na seminář k výzvě se můžete přihlásit na odkaze http://www.msmt.cz/mladez/informacni-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-4-1


Vytvořeno: 26. 9. 2019
Poslední aktualizace: 26. 9. 2019 11:35
Autor: Mgr. Martina Trochová