#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

I/3 Benešov - okružní křižovatka Červené Vršky

Typ: ostatní
ŘSDŘeditelství silnic a dálnic ČR poskytuje občanům Bystřicka souhrn informací o zahájení stavby okružní křižovatky na silnici I/3 v Benešově na Červených Vrškách

Dne 19.5.2020 byla zahájena stavba okružní křižovatky, jejíž stavebně technické řešení muselo respektovat omezení dané územním plánem a stávající výstavbou. Současně muselo být počítáno s napojením stávající silnice II/112 (ul. Červené Vršky) a komunikace do Pomněnic a v budoucnu, v návaznosti na výstavbu dálnice D3, rovněž s napojením obchvatu Benešova a ramene od Václavické dálniční spojky. Přestavba křižovatka představuje část plánované úpravy silnice I/3 podél Benešova v délce přes 3 km, která byla fakticky zahájena přestavbou úrovňové křižovatky U Topolu.

Současné řešení křížení silnice I/3 se silnicí II/1112 a komunikací do Pomněnic vytváří z tohoto místa nejzatíženější křižovatku na Benešovsku a je již kapacitně i bezpečnostně nevyhovující.   Výstavba okružní křižovatky v tomto místě je tak vedena zejména s cílem výrazného zvýšení bezpečnosti při vjezdu a výjezdu z Benešova, bezpečnosti tranzitní dopravy a maximálně možné průchodnosti dopravy v tomto bodě silnice I/3, přičemž se jedná pouze o jedno z dopravně-stavebních opatření, ke kterým ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) na této frekventované komunikaci spojující Prahu s jihem Čech přistoupilo.

Předpokládaná doba výstavby je 4,5 měsíce a po přípravě území spočívající v  přeložce inženýrských sítí bude přeložena silnice II. třídy a nezatříděná komunikace vedoucí do místní části Pomněnice. Zároveň bude nově napojena stávající ČSPH (dálka nového připojení z okružní křižovatky je 35 m) a také vzniknou severní a západní část křižovatky. V rámci stavby bude provedena rovněž 59 metrů dlouhá přeložka silnice II/112 (ulice Červené Vršky) a nakonec bude následovat dostavba jižní části křižovatky.

Po plánovaném ukončení prací v říjnu 2020 bude mít nová podoba křižovatky spirálovitý tvar a svým typem se bude jednat o  turbo okružní křižovatku s tzv. bypassem, který řidičům umožní přímé odbočení, aniž by museli vjíždět na kruhový objezd. Tato investice za více jak 41 milionů bez DPH však sebou přinese i dopravní omezení a objížďky, neboť bude probíhat za plného provozu, a proto je třeba sledovat aktuální informace na internetových stránkách města nebo ŘSD www.rsd.cz. Při projíždění daným místem dbejte zvýšené opatrnosti, věnujte pozornost aktuální místní úpravě svislým i vodorovným dopravním značením a při plánování cesty tímto místem počítejte s možným navýšením času. 

Zahájení: 19.5.2020

Plánované ukončení: 10/2020

Plánovaná délka stavby: 4,5 měsíce

Plánované objízdné trasy: Ano - ve dvou fázích dle postupu realizace stavby a omezení sjezdu do a nájezdu z Benešova. 1. fáze od 29.5. do 07/200, 2. fáze od 07/2020-09/2020.

Obvyklá pohyb vozidel v daném místě: cca 18 tisíc vozidel/den

Mapky a vizualizace křižovatky současného i konečného stavu po přestavbě naleznete v přílohách této aktuality.

Odkaz na celou plánovanou realizaci I/3 kolem Benešova včetně vizualizací:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=328&v=slXRyNz3ILs&feature=emb_logo


Přílohy

Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 14:18
Autor: Mgr. Martina Trochová