#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Hlasování občanů v participativním rozpočtu - vyhlášení vítězného projektu

Typ: ostatní
Vyhlášení výsledků hlasování v participativním rozpočtu města Bystřice pro rok 2020.

V měsíci červnu proběhla v našem městě anketa s názvem „Participativní rozpočet města Bystřice pro rok 2020“. Občané mohli v anketě hlasovat elektronicky v aplikaci Mobilní rozhlas nebo vyplněním tištěných hlasovacích lístků, které byly dostupné v podatelně Městského úřadu.

Od března mohli občané města Bystřice podávat návrhy do Participativního rozpočtu, ve kterém bylo pro rok 2020 alokováno 200 000 Kč. Do kanceláře projektového řízení bylo doručeno šest podmětů. Zapojit se mohl každý, kdo svůj nápad dokázal přenést do formuláře projektové žádosti a přiložit potřebné přílohy.

Všechny projekty prošli formálním hodnocením a kontrolou všech povinných příloh. Předkladatelé projektů, které nebyly kompletní, byli vyzváni k doplnění.

Projekty, podané se všemi náležitostmi, následně Komise Zdravého města a místní agendy 21 Bystřice odsouhlasila a doporučila ke zveřejnění. Tyto projekty byly celkem tři:

Revitalizace návsi Líšno

Rozmístění košů na psí exkrementy

Zastínění dětského hřiště ulice Družstevní

Hlasováním si občané zvolili, jako vítězný, projekt „Revitalizace návsi Líšno“.

Předkladatel projektu a zároveň předseda osadního výboru pan Ing. Milan Svejkovský v projektu vyjádřil záměr vyčistit v současné době neudržovaný prostor původní návsi, kde se vyskytuje mnoho náletových rostlin a parkují zde staré automobily. Po vyčištění prostotu je v plánu zpevnit cesty a vysadit zeleň. Součástí projektu je také záměr vysadit vánoční strom, u kterého během Adventu bude umístěn svépomocí vyrobený betlém. Líšenští obyvatelé se zde budou scházet při různých společenských událostech. Proto zde také chtějí umístit lavičky, odpadkové koše a informační tabuli, jejímž prostřednictvím budou občané osady informováni jak o aktuální dění v osadě a okolí, tak o historii Líšna.

 

Náves Líšno II.Náves Líšno

Rada města vzala na vědomí výsledky hlasování participativního rozpočtu a schválila zajištění realizace vítězného projektu. Projekt tedy může přejít k realizaci.

Do konce roku 2020 bude vítězný projekt realizován. Občané Líšna se tedy mohou těšit na Advent strávený na nové návsi u vánočního stromečku.

Výsledky hlasování

 


Vytvořeno: 24. 7. 2020
Poslední aktualizace: 24. 7. 2020 13:20
Autor: Veronika Hřebíčková