#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3

Typ: ostatní
Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3 1Po obdržení rozhodnutí o uzavírce silnice I/3 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem dopravy dne 14. 3. 2019 požádalo město Bystřice, jako účastník řízení o řešení vzniklé situace, která z výroku usnesení vydaného rozhodnutí vzešla.
Jedná se především o obslužnost autobusových zastávek „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“, které by po celou dobu uzavírky, tedy v období od 20. 3. do 7. 6. 2019, neměly být dle zmíněného rozhodnutí obsluhovány, a to v obou směrech.

Starosta města ve své žádosti zároveň upozorňoval na skutečnost, že v prvním měsíci uzavírky silnice I/3 bude probíhat i výluka dopravce České Dráhy a.s., který ve svém výlukovém jízdním řádu uvádí zmíněné autobusové zastávky jako náhradní dopravu. Dále upozornil také na fakt, že se na vedení města obracejí občané a podnikatelé, kteří budou mít v době uzavírky znemožněn přístup ke svým nemovitostem a že nemají tento vyřešen.

Vzhledem k tomu, že na jednání uskutečněném dne 29. 01. 2019 ohledně návrhu vedení objízdné trasy a návrhu DIO stavby „I/3, Bystřice – Tožice, oprava povrchu komunikace“ předložený společností SEDOZ CZ, s.r.o.,  nebyla obslužnost autobusových zastávek, i přes vznesené dotazy a připomínky zúčastněných, projednána, obrátilo se vedení města s žádostí o řešení dané situace přímo na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy a požadovalo zajištění dopravní obslužnosti pro osady Radošovice, Tožice, Božkovice, Ouběnice, Petrovice, Nesvačily.  V žádosti byl zároveň zmíněn požadavek na dodržení podmínky č. 6 rozhodnutí o uzavírce: „Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn odpovídající přístup. Zástupce žadatele zjistí před uzavřením silnice č. I/3 konkrétní potřeby uživatelů přilehlých nemovitostí a dohodne se s nimi na optimálním způsobu zajištění přístupu. Rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a k jednotlivým podnikatelským subjektům, které jsou lokalizovány v úseku uzávěrky.“ a umožnit tak optimálním způsobem přístup k jejich nemovitostem včetně přístupu složek IZS.

Krajský úřad Středočeského kraje obratem svolal jednání všech dotčených orgánů do zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice na 25. března 2019. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, starosta města Bystřice, zástupce Policie ČR, zástupce ČSAD Benešov s.r.o. a zástupce sdružení EUROVIA CS a.s. a METROSTAV a.s.

 

Po projednání celé situace se všemi zúčastněnými podařilo dohodnout následující:

  1. Od 1. 5. 2019 budou autobusové zastávky „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“ obsluhovány obousměrně.
  2. Křižovatky silnice I/3 se silnicemi III. třídy směr Tožice, Radošovice a Petrovice nebudou uzavřeny od 1. 5. 2019.
  3. Od 10. 4. 2019 budou autobusové zastávky „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“ obsluhovány ve směru Praha – Tábor.
  4. Stavitel zajistí opravení DIO, aby mohl autobus linkové dopravy projíždět po objízdné trase po silnicích III. třídy, kam mu nyní dle upozornění PČR zakazuje vjezd značka B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (3,5t).
  5. Obsluha obcí Božkovice, Tožice, Radošovice, Petrovice a Nesvačily bude dle požadavku města Bystřice zajištěna mimořádně speciální linkou. Finančně se na úhradě nákladů spojených s provozem této linky bude podílet sdružení EUROVIA CS a.s. a METROSTAV a.s. Dopravu na této lince zajistí dopravce pan Dvořák, který nyní pro město zajišťuje ranní spoj pro žáky ZŠ.

Doufáme, že všechna tato opatření zmírní negativní dopady na obyvatele našeho města a osad při pracích prováděných při opravě na silnici č. I/3.

Michal Hodík


Vytvořeno: 28. 3. 2019
Poslední aktualizace: 28. 3. 2019 12:31
Autor: Michal Hodík