#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS

Typ: ostatní
Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS 1V pátek 8. března proběhlo jednání mezi zástupci Města Bystřice - starostou Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a VHS Benešov – ředitelkou Ing. Marcelou Zachovou k přípravě pilotního projektu Zajištění dálkových odečtů ve městě Bystřice za využití technologie Smartmetering skupiny Suez Group S.A.S u vytypovaných 45 odběrných míst v Bystřici.

Na jednání obou stran byla projednána Studie realizovatelnosti dálkových odečtů fakturačních vodoměrů v Bystřici s návrhem vhodných lokalit.

Do pilotního projektu budou zahrnuty budovy v majetku Města Bystřice včetně ZŠ i MŠ. Řešení spočívá ve vytvoření lokální sítě pro sběr a přenos dat k odečtům vodoměrů pro účely fakturace. Přínosem pro odběratele je zvýšení komfortu spočívající v bezobslužnosti, kdy díky dálkovým odečtům nejsou třeba fyzické odečty ze strany odběratelů. Dalším pozitivem nové technologie je větší transparentnost ve vztahu k dodavateli vody.  Odběratel získá snadný přístup k údajům o vlastní spotřebě díky vlastnímu zákaznickému účtu na webu, kde může sledovat naměřené hodnoty, křivky spotřeby, historii a možnost nastavení upozornění na možný únik nebo vysokou spotřebu vody ve formě SMS nebo zaslání E-MAILU, díky kterému snáze odhalí poruchy na domovních rozvodech vody, např. protékající ventily a toalety, aj.

V rámci zavádění dálkových odečtů VHS Benešov nabízí realizaci pilotního projektu na náklady VHS. Smyslem pilotního projektu je demonstrovat funkčnost a spolehlivost celého systému. Celková hodnota výše uvedeného pilotního projektu se odhaduje na 220.000,- bez DPH bez nákladů na vodoměry a jejich výměnu.

Zahájení tohoto projektu je plánováno na začátek dubna 2019. Realizace tohoto projektu je vázána na dodací lhůty jednotlivých potřebných komponent a je možné počítat s termínem do konce září tohoto roku. Zkušební provoz je pak naplánován do konce března 2020.

 

Předmětem jednání bylo také projednání návrhu na plošné pokrytí Bystřice, které by mělo navazovat po ukončení zkušebního provozu pilotního projektu, kdy VHS Benešov nabídla další spolufinancování při zavádění modernizace sítě, čímž by se Městu Bystřice snížily náklady na realizaci celkového plošného pokrytí dálkovými odečty.

 

O zahájení realizace projektu Vás budeme informovat.


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 14:42
Autor: Michal Hodík