#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Čerpání schválených finančních prostředků z rozpočtu města Bystřice

Typ: ostatní
Čerpání schválených finančních prostředků z rozpočtu města Bystřice 1Upozornění pro osadní výbory a žadatele o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města

Vzhledem k situaci s COVID-19  a uvolnění mimořádných poskytujeme informace k čerpání původně přiznaných příspěvků z rozpočtu města Bystřice pro rok 2020:

Finanční prostředky určené pro osadní výbory:

  • každý osadní výbor může v letošním roce vyčerpat 2x2.500,- Kč na brigády – zajištění občerstvení, proplacení materiálu je řešeno dle podaných a schválených požadavků na správu majetku města
  • každý osadní výbor může vyčerpat   v letošním roce  5.000,- Kč v celkové výši na akce pořádané OV, je třeba dodržet v propagačních materiálech publicitu, že se jedná o akci financovanou městem Bystřice – lze použít na uhrazení nákladů za hudbu, občerstvení pro děti, nealkoholické nápoje, materiál na aktivity, apod.

Finanční prostředky přiznané v rámci individuálního dotačního programu Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti a sociálních služeb v roce 2020:

  • podmínky čerpání finančních prostředků vychází z podmínek uzavřené veřejnoprávní smlouvy,
  • u akcí, kde je možný posun termínu, např. sousedská posezení, lze akci zrealizovat v náhradním termínu - informaci předat na sekretariát paní Malknechtové -  sekretariat@mestobystrice.cz,
  • je nutné dodržet podmínky smlouvy – tedy náklady musí být vyčerpány dle podmínek programu a podepsané smlouvy,
  • u smluv, u kterých není možné zrealizovat přesun termínu nebo se akce nemohla či nebude konat, musí být finanční prostředky vráceny v celé výši zpět na účet města,
  • vzhledem k tomu, že tyto poskytnuté finanční prostředky jsou vázány na veřejnoprávní smlouvu a dotační podmínky (včetně procesu vyhodnocování žádostí), nelze je použít na jiné akce ani jiný účel. 
  • podrobnosti k navrácení plateb je možné řešit na účtárně s paní Nápravníkovou.

 


Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 10:28
Autor: Mgr. Martina Trochová