#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

Typ: ostatní
Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních 1Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců.

„V roce 2019 očekáváme skokový nárůst kvality v oblastech Středočeského kraje, kde dojde k integraci autobusových linek do systému PID,“ začíná ředitel ROPID Petr Tomčík. Pozitivním faktem pro Bystřici je fakt, že zdejší hlavní autobusový dopravce ČSAD Benešov se zařadil v předmětném sledování do skupiny dopravců s vyšší kvalitou. Splnil tedy mezi 60 až 80 procenty požadovaných standardů.

Kvalita plnění standardů bude tématem i rozšíření integrované dopravy k čemuž se vyjádřil starosta Bystřice Michal Hodík: „Rozšíření integrované dopravy z Benešova do Bystřice a dále na jih s sebou přinese nejen racionalizaci autobusových linek, jejich lepší provázanost mezi sebou či na železnici, ale také výhodnější tarif PID a pevně věřím i další zlepšení kvality cestování.“ Pan starosta následně dodává: „Jak již mohou cestující vidět, tak na integrované lince PID 459 mají autobusy z většiny LED panely a informují cestující o následujících zastávkách a tarifních pásmech, o čemž jsou informováni i akusticky.“ O budoucnosti kvality autobusů zauvažoval následně i místostarosta Bystřice Mgr. Daniel Štěpánek: „Do budoucna bych rád, aby se zvyšoval podíl nízkopodlažních autobusů, aby se komfortněji nastupovalo maminkám s kočárky nebo seniorům.“

 

„Rád bych ocenil všechny autobusové dopravce, kteří se na zajištění jednotlivých autobusových linek v systému PID podílejí, že i přes nelehkou personální situaci se s každodenními požadavky na zajištění cca 25 tisíc spojů utkali statečně a že se i navzdory přetrvávajícímu nedostatku řidičů na trhu práce daří zajišťovat plánovaný provoz bez personálních výpadků,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Díky aktivnímu zapojení dopravců PID pokračovala i přes končící desetileté smlouvy obnova vozového parku a pořizování nízkopodlažních vozidel. Celkový podíl bezbariérově přístupných vozidel se oproti roku 2017 zvýšil z 66 na 71 % a průměrné stáří vozového parku se podařilo mírně snížit z 8,9 na 8,5 let,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

U dalších standardů byla bohužel konstatována nedobrá situace kvůli přetrvávajícímu nedostatku řidičů napříč dopravci. To mělo i v roce 2018 za následek neplnění požadované kvality provedené služby v některých aspektech a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Nutno však konstatovat, že s tímto celorepublikovým problémem se dopravci vypořádali nad očekávání uspokojivě a nyní již k personálním výpadkům na linkách PID prakticky nedochází.

Standardy, u kterých došlo k celkovému zlepšení, jsou bezbariérovost vozidel, ústrojová kázeň a čistota vozidel. Naopak nejčastěji neplněnými standardy bylo plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů a informování cestujících ve vozidlech.

„Rok 2019 bude posledním rokem měření a vyhodnocování standardů dle stávajících smluv, od roku 2020 budou platit nové, náročnější standardy, které by měly přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných službách v rámci PID,“ dodává Adam Scheinherr.

 

Text: ROPID a Jan Vachtl

Foto: Karel Kalina


Vytvořeno: 7. 3. 2019
Poslední aktualizace: 7. 3. 2019 12:21
Autor: Michal Hodík