Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Aktuality

Zobrazeno 651-700 ze 738
vývěska

Informace o výlukách autobusové dopravy

Datum: 30. 5. 2019

Od pondělí 3. června 2019 dojde výlukovým opatřením v souvislosti s výstavbou nového terminálu v Benešově. Dočasné autobusové nádraží bude zřízeno v ul. Táborská u bývalých kasáren. Linky PID budou odjíždět ze stání č. 3 (452, 453), 6 (438), 7 (454, 459) a 8 (455). Pro všechny linky, pouze ve směru z Benešova, bude zřízena dočasná zastávka „Benešov,Žel.st.“ naproti nádražní budově.

Plakát

Dětský den

Datum: 30. 5. 2019

V sobotu 15. června od 14.00 hod. se bude v Bystřici konat Dětský den.

vizualizace terminálu 1

Stavba autobusového terminálu v Benešově omezí dopravu

Datum: 30. 5. 2019

Výstavba velké dopravní stavby jakou je Terminálu Benešov, se významně dotkne organizace dopravy ve městě Benešov. Stavba se připravuje již od roku 2014 a zahrnuje prodloužení podchodu z nádraží ČD pod ulicí Nádražní, dále kompletní demolici a následnou přestavbu současného autobusového nádraží včetně výstavby budovy terminálu, zastřešení nástupišť a výstavbu sítí a jejich přeložek.

Brigada

Brigáda

Datum: 23. 5. 2019

Město Bystřice poptává brigádníky na výpomoc při pořádání akcí pro veřejnost.

Protipovodňový plán města Bystřice 1

Povodňový plán města Bystřice

Datum: 22. 5. 2019

Město Bystřice aktualizovalo svůj povodňový plán.

platební terminály

Také město Bystřice vstoupilo do 21. století

Datum: 22. 5. 2019

Pokud potřebujete provést jakoukoliv platbu v pokladně Městského úřadu Bystřice, nemusíte s sebou nosit hotovost, ale platbu můžete prostřednictvím platebního terminálu realizovat kartou. Také městská policie už má tento terminál k dispozici, je tedy konec výmluvám: "Nemám s sebou hotovost." (Nejlepší však je chovat se tak, aby naši strážníci platební terminál vůbec nepotřebovali.)

Volná pozice terénního a komunitního sociálního pracovníka pro RUAH 1

Volná pozice terénního a komunitního sociálního pracovníka pro RUAH

Datum: 16. 5. 2019

RUAH - Domácí sociální a zdravotní péče v okrese Benešov v rámci svého projektu vytváří nové pracovní pozice pro oblast ORP Benešov, kdy jedno z pracovních míst je vytvářeno a určeno pro město Bystřice.

Farmářské trhy

Datum: 13. 5. 2019

V sobotu 25. května se bude v Bystřici konat další farmářský trh!

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice 1

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice

Datum: 6. 5. 2019

Město Bystřice dnes podalo žádost o dotaci do výzvy vyhlášené generálním řediteltstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.

titulni-strana-thumb

Hlas Bystřice

Datum: 3. 5. 2019

Tištěná verze květnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až na začátku příštího týdne, ale webová plnobarevná verze je k dispozici již dnes:
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/

znak Městské policie Bystřice

Městská policie Bystřice má velitele

Datum: 30. 4. 2019

V rámci reorganizace a sestavování nové koncepce městské policie Bystřice byla vytvořena nová pracovní pozice velitele městské policie Bystřice. Rozhodnutím rady města byl do této pozice ustaven pan Adam Semela.

Kontakty:
e-mail: adam.semela@mestobystrice.cz
tel. služebna: 317 783 177
mobil: 720 942 912
telefon strážníka, který má právě službu: 602 206 156

Zákaz rozdělávání ohňů

Datum: 23. 4. 2019

V sobotu 20.4.2019 byla zveřejněna výstraha ČHMÚ na jev nebezpečí požárů, čímž automaticky vstoupilo v platnost nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26.1.2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Letní kino v Bystřici

Datum: 18. 4. 2019

ANKETA - Letní kino v Bystřici
Vážení občané, plánujeme pro vás nově zavést LETNÍ KINO! Dva z filmů, které dostanou největší počet hlasů, budou v létě promítány. Pojďme je tedy společně vybrat.

MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2

MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova

Datum: 17. 4. 2019

V rámci členství MAS Posázaví mohou oprávnění žadatelé města Bystřice od dnešního dne předkládat Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví, do výzvy MAS č.3

Duben

Farmářské trhy

Datum: 17. 4. 2019

V sobotu 20. dubna se bude v Bystřici konat první Farmářský trh!

EU 2021 - 2027

Priority financování v ČR na roky 2021 - 2027

Datum: 16. 4. 2019

Jak bude vypadat nové programovací období na čerpání finančních prostředků z EU na roky 2021 - 2027?

Výzva grantového programu Pro Česko 2019

Datum: 16. 4. 2019

Město Bystřice jako člen MAS Posázaví o.p.s. obdrželo nabídku čerpat finanční podporu z grantového programu Pro Česko 2019.

smartmetering

Výměna vodoměrů

Datum: 9. 4. 2019

Město Bystřice ve spolupráci s VHS Benešov zavádí pilotní projekt smart metering, tedy možnost dálkových odečtů a sledování vlastní spotřeby vody. Za tímto účelem dojde ve městě Bystřice v měsících duben a květen k průběžné výměně vybraných vodoměrů.

Hlas Bystřice - duben 2019

Dubnové číslo Hlasu Bystřice

Datum: 5. 4. 2019

Tištěná verze dubnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až v pondělí 8. 4., ale webová barevná verze je k dispozici již dnes:

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3 1

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3

Datum: 28. 3. 2019

Po obdržení rozhodnutí o uzavírce silnice I/3 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem dopravy dne 14. 3. 2019 požádalo město Bystřice, jako účastník řízení o řešení vzniklé situace, která z výroku usnesení vydaného rozhodnutí vzešla.
Jedná se především o obslužnost autobusových zastávek „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“, které by po celou dobu uzavírky, tedy v období od 20. 3. do 7. 6. 2019, neměly být dle zmíněného rozhodnutí obsluhovány, a to v obou směrech.

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3 1

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Datum: 22. 3. 2019

Vzhledem k obrovskému množství stížností a podnětů občanů města Bystřice v souvislosti s opravou povrchu komunikace I/3 se v následujících řádcích vyjádřil starosta města Bystřice.

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny 1

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny

Datum: 22. 3. 2019

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny. Jejich řidiči nerespektují zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a vjíždějí tam, kde je to zakázáno.

popelnice

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Datum: 21. 3. 2019

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za svoz komunálních odpadů na rok 2019
je možno zaplatit v pokladně Městského úřadu Bystřice od pondělí 21. ledna 2019,
nebo převodem na účet č. 19 — 0320036379/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce.

Výše poplatku na rok 2019:

• osoba trvale hlášená: 500 Kč
• rekreační objekt: 500 Kč
(Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2019.)

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu 1

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu

Datum: 20. 3. 2019

Bystřice – Ředitelství silnic a dálnic bude od středy 20. března do soboty 22. června provádět prostřednictvím dodavatelské společnosti EUROVIA celkovou rekonstrukci komunikace první třídy I/3 a jejího odvodnění v úseku Bystřice – Tožice. Po dobu uzavírky budou automobily do 3,5 tuny a 3,5 metru výšky jezdit po objízdné trase přes obce Tomice - Ouběnice - Jinošice - Líštěnec - Líšno. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace objízdné trasy vedena jako hlavní silnice, pozor si tak budou muset dát řidiči na několika křižovatkách, kde bude provoz organizován odlišně od púvodního stavu.

Farmářské trhy

Farmářské trhy

Datum: 15. 3. 2019

Od dubna bude v Bystřici možnost nakoupit si zemědělské, potravinářské a rukodělné zboží na Farmářských trzích. Přijďte pro výrobky z regionální produkce (řezníci a uzenáři, zelináři, pekaři, květináři, rybáři, řemeslné výrobky a další).

nákladní automobily

Upozornění na zvýšený provoz

Datum: 15. 3. 2019

Ve dnech 20. 3. 2019 - 22. 3. 2019 dojde ke zvýšení pohybu velkých nákladních vozů v ulici K Nesvačilům, konkrétně v úseku od mostu k vjezdu do prostor bývalého JZD.

Ilustrační fotografie vyplňování formuláře

Používejte, prosím, nové formuláře

Datum: 12. 3. 2019

Město Bystřice poskytuje spolkům či jednotlivcům dotace na sport a volný čas, dále finančně pomáhá osadním výborům při akcích pro občany a poskytuje také příspěvky občanům na vybudování domovní čistírny odpadních vod.

Městská policie Bystřice

Městská policie má nové telefonní číslo

Datum: 12. 3. 2019

Informujeme, že nyní můžete strážníky Městské policie kontaktovat na novém, snadněji zapamatovatelném mobilním čísle +420 602 206 156.

Mobilní telefon s tímto telefonním číslem bude mít vždy aktuálně sloužící strážník u sebe.

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE 1

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE

Datum: 11. 3. 2019

Zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS 1

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS

Datum: 8. 3. 2019

V pátek 8. března proběhlo jednání mezi zástupci Města Bystřice - starostou Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a VHS Benešov – ředitelkou Ing. Marcelou Zachovou k přípravě pilotního projektu Zajištění dálkových odečtů ve městě Bystřice za využití technologie Smartmetering skupiny Suez Group S.A.S u vytypovaných 45 odběrných míst v Bystřici.

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3 3

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Datum: 7. 3. 2019

v termínu od 20. března do 22. června 2019 bude z rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování - oddělení silniční správní úřad MÚ Benešov provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení na čtyřech místech v trase plánované objížďky

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních 1

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

Datum: 7. 3. 2019

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců.

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici 1

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici

Datum: 6. 3. 2019

Bystřice – Ve středu 6. března se uskutečnilo jednání mezi starostou Bystřice Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a zástupcem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS o plánech na rozšíření integrované dopravy do Bystřice a jejích místních částí. Součástí jednání byly i náměty týkající se výstavby nových autobusových zastávek, čímž by došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro několik bystřických místních částí.

thumb

Oprava komunikace I/3 v úseku Bystřice - Tožice

Datum: 5. 3. 2019

Město Bystřice upozorňuje na plánovanou opravu povrchu a odvodnění komunikace I/3 v úseku Bystřice – Tožice v termínu od 20. března do 22. června 2019.

#

Malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

Datum: 1. 3. 2019

V prostorách Pivovaru Ferdinand v Benešově proběhlo malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 1

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Datum: 22. 2. 2019

Do podatelny Městského úřadu Bystřice dorazilo poděkování, které patří nejen úřadu, ale každému občanovi města.

#

Koordinační dohoda "Bystřice - bezpečné město"

Datum: 20. 2. 2019

Dnes podepsali zástupci města Bystřice a Policie ČR Koordinační dohodu o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Bystřice

 Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje 1

Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje

Datum: 18. 2. 2019

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a SDH Bystřice navštívili společně se starostou města Bystřice panem Michalem Hodíkem Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně.

Město Bystřice má nového projektového manažera 1

Město Bystřice má nového projektového manažera

Datum: 14. 2. 2019

Město tak naplňuje další ze svých dlouhodobých záměrů stanovených ve Strategickém plánu města Bystřice na léta 2014 - 2020, resp. v Akčním plánu - Priorita B1 - Provoz a technické zabezpečení města - Efektivní řízení městského úřadu a organizací zřízených a založených městem.

Výroční členská schůze ZO ČSV z.,s. 1

Výroční členská schůze ZO ČSV z.s.

Datum: 14. 2. 2019

V sobotu 9.2.2019 proběhla za přítomnosti starosty města Bystřice Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice.

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ 1

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ

Datum: 13. 2. 2019

V úterý 12.2.2019 se zástupci vedení našeho města zúčastnili jednání na Posázaví o.p.s. o komplexních pozemkových úpravách se zástupci Státního pozemkového fondu.

Projekt Bystřice – bezpečné město

Datum: 8. 2. 2019

Město Bystřice pracuje na podpisu koordinační smlouvy s Policií ČR v rámci projektu Bystřice – bezpečné město.

Hlas Bystřice

Hlas Bystřice - leden 2019

Datum: 3. 1. 2019

Lednové číslo Hlasu Bystřice si můžete v plnobarevné verzi stáhnout už dnes.

betlem

Navštivte vánoční výstavu v ZŠ Bystřice

Datum: 12. 12. 2018

Tradiční vánoční výstava byla zahájena v pondělí 10. prosince v 15 hodin. Výstava potrvá až do 21. prosince. Přijďte ji navštívit!

Rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

Datum: 3. 12. 2018

V sobotu 1. prosince jsme na bystřickém Ješutově náměstí slavnostně rozsvítili vánoční strom.

Vánoční strom

Vánoční strom je připraven

Datum: 29. 11. 2018

Přijďte se v sobotu 1. prosince zúčastnit slavnostního rozsvícení bystřického vánočního stromu!

Zapojte se do rozvoje města a osad! 1

Zapojte se do rozvoje města a osad!

Datum: 15. 11. 2018

Pokud máte chuť udělat něco pro svoji osadu a město, máte možnost kandidovat do těchto nově vznikajících osadních výborů v jednotlivých osadách.

komunikace Semovice

Oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích

Datum: 13. 11. 2018

Dnes proběhla plánovaná oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích.

PhDr. Michal Pehr

Přednáška ke stému výročí založení naší republiky

Datum: 12. 11. 2018

která se měla konat 12. 11. 2018,
je odložena z důvodu nemoci
přednášejícího
PhDr. Michala Pehra.

Děkujeme za pochopení!

Hlas Bystřice - titulní strana

Listopadový Hlas Bystřice

Datum: 2. 11. 2018

Listopadové číslo Hlasu Bystřice tentokrát nevyjde první pátek v měsíci, ale o týden později, tedy 9. 11. 2018.

Zobrazeno 651-700 ze 738

Volný čas

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 38
TÝDEN: 2529
CELKEM: 899553

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady