#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad

Kontakty:

Ing. Lenka Hlaváčková - pověřená řízením stavebního úřadu
Tel. 317 783 091
E-mail: lenka.hlavackova@mestobystrice.cz


Ing. Alice Černá - referentka stavebního úřadu
Tel. 317 783 091
E-mail: alice.cerna@mestobystrice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00  -  11:30 12:00  -  17:00
Středa 8:00  -  11:30 12:00  -  17:00

 

SLUŽBA UtilityReport UtilityReport

 

Službu UtilityReport zajišťuje Středočeský kraj a podání žádosti je pro občany zcela bezplatně.

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Středočeského kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/stredocesky-kraj/se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".

Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

Více informací

 

Formuláře dle zákona č. 50/1976 ("starý stavební zákon")

Prodloužení lhůty k dokončení stavby Staženo: 342x | 24.05.2017

Kolaudační rozhodnutí Staženo: 343x | 24.05.2017

Změna stavby před jejím dokončením Staženo: 280x | 24.05.2017

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY [ PDF, 398KB ] Staženo: 157x | 19.09.2018

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY [ DOC, 140KB ] Staženo: 140x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [ PDF, 429KB ] Staženo: 169x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [ DOCX, 46KB ] Staženo: 152x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ [ PDF, 317KB ] Staženo: 161x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ [DOCX, 40KB] Staženo: 153x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ [PDF, 457KB] Staženo: 133x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ [DOCX, 40KB] Staženo: 137x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY [PDF, 324KB] Staženo: 144x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY [DOCX, 42KB] Staženo: 154x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU [PDF, 229KB] Staženo: 146x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU [DOCX, 36KB] Staženo: 142x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ [PDF, 233KB] Staženo: 204x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ [DOCX, 38KB] Staženo: 197x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU [PDF, 403KB] Staženo: 167x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU [DOCX, 39KB] Staženo: 183x | 19.09.2018

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ [PDF, 240KB] Staženo: 218x | 19.09.2018

Stránka