#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad

Kontakty:

Ing. Lenka Hlaváčková - pověřená řízením stavebního úřadu
Tel. 317 783 091
E-mail: lenka.hlavackova@mestobystrice.cz


Ing. Alice Černá - referentka stavebního úřadu
Tel. 317 783 091
E-mail: alice.cerna@mestobystrice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00  -  11:30 12:00  -  17:00
Středa 8:00  -  11:30 12:00  -  17:00

Formuláře dle zákona č. 50/1976 ("starý stavební zákon")

Prodloužení lhůty k dokončení stavby Staženo: 170x | 24.05.2017

Kolaudační rozhodnutí Staženo: 185x | 24.05.2017

Změna stavby před jejím dokončením Staženo: 158x | 24.05.2017

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY [ PDF, 398KB ] Staženo: 22x | 19.09.2018

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY [ DOC, 140KB ] Staženo: 18x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [ PDF, 429KB ] Staženo: 20x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [ DOCX, 46KB ] Staženo: 17x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ [ PDF, 317KB ] Staženo: 20x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ [DOCX, 40KB] Staženo: 17x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ [PDF, 457KB] Staženo: 18x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ [DOCX, 40KB] Staženo: 16x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY [PDF, 324KB] Staženo: 15x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY [DOCX, 42KB] Staženo: 17x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU [PDF, 229KB] Staženo: 17x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU [DOCX, 36KB] Staženo: 15x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ [PDF, 233KB] Staženo: 26x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ [DOCX, 38KB] Staženo: 21x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU [PDF, 403KB] Staženo: 25x | 19.09.2018

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU [DOCX, 39KB] Staženo: 37x | 19.09.2018

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ [PDF, 240KB] Staženo: 41x | 19.09.2018

Stránka