Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Platby za odpady na rok 2021 je třeba uhradit nejpozději do 31.3., informace  zde

Správa pozemků

Kontakty:

Ing. Alice Černá - vedoucí Odboru investic, výstavby a správy majetku

Iva Dvořáková

Úrední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 8:00 - 11:00

UPOZORNĚNÍ:

Ve dnech od 15. 2.  do 19. 2. bude z provozních důvodů přerušen provoz správy pozemků. Agenda bude v nouzovém stavu zajišťována ve dnech 22.2. - úřední den, 23.2. a 26.2.

V případě nutnosti se na úřad obracejte písemně, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo oficiální cestou, přes podatelnu městského úřadu a datovou schránkou. Děkujeme za pochopení.


Vážení občané,

v současné době město Bystřice provádí evidenční kontrolu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví.

Městu je zákonnou úpravou určena povinnost k řádné správě městského majetku, přičemž ale vedení města nemá zájem činit jakékoli závažné kroky (typicky podání žalob na vyklizení užívané části pozemku) v případech neoprávněného užívání nemovitosti bez předchozí komunikace a snahy k nalezení vzájemné dohody. Věříme, že i ze strany občanů, kterých se tato agenda týká, existuje zájem na uvedení vlastnických práv k nemovitostem do řádného stavu a případné neoprávněné užívání městského pozemku smluvně upravit tak, aby byla majetková práva k pozemkům narovnána.

Jak je postupováno při řešení těchto záležitostí?

Přeplocené pozemky se prvotně vyhledávají porovnáním leteckých snímků a katastrálních map. Následuje místní šetření, které se provádí za přítomnosti příslušného předsedy osadního výboru a zástupce vedení města. Zjištěné rozpory jsou individuálně řešeny odesláním „Výzvy k narovnání práv k věcem nemovitým“. V současné době se nabízí vzájemné majetkové vztahy řešit několika možnostmi:

  • část pozemku odkoupit
  • předběžnou část pozemku směnit
  • uzavřít nájemní či pachtovní smlouvu v závislosti na způsobu užívání pozemku
  • upustit od neoprávněného užívání, tedy uvést pozemek do původního stavu, přeplocení odstranit, atd.

Evidenční kontroly jsou rozplánované do třech etap:

1. etapa – červenec 2020 až prosinec 2020

(k. ú. Božkovice, Drachkov, Jinošice, Kobylí, Ouběnice u Votic)

2. etapa – leden 2021 až červen 2021

(k. ú. Jírovice, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvoršovice)

3. etapa – červenec 2021 až prosinec 2021

(k. ú. Bystřice u Benešova)

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na paní Ivu Dvořákovou prostřednictvím e-mailu: iva.dvorakova@mestobystrice.cz.

Postup v případě, že obdržíte Výzvu k narovnání práv k věcem nemovitým:

Budete-li chtít nastalou situaci řešit, je třeba podat podnět, kde uvedete, o které z výše uvedených možností řešení máte zájem. K tomu Vám může posloužit formulář „Žádost o prodej, pronájem nebo směnu městského pozemku“. Vyplněnou žádost je nutné podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Bystřice.

Podanou žádost prověří referent správy pozemků, společně s osadním výborem, vedením města a odbory městského úřadu. Referent následně předá vaši žádost k projednání Radě a Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města se schází zpravidla jednou za 3 měsíce.

Schválí-li Zastupitelstvo záměr, dojde k vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Následovat by měl Váš druhý krok, a tím je přihlásit se v dané lhůtě k záměru. Přihlásí-li se k záměru více zájemců, rozhodne Zastupitelstvo města, se kterým ze zájemců bude dále jednáno.

V případě prodeje pozemků je cena pozemků stanovena dle souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice konaného dne 20. prosince 2010, dle usnesení č. 22 – návrhy minimální ceny nemovitostí (pozemků) ve vlastnictví města pro případný prodej:

Bystřice – 500 Kč/m2;

Drachkov, Jarkovice, Jírovice, Líšno, Mokrá Lhota, Nesvačily, Ouběnice, Tvoršovice – 300 Kč/m2;

Božkovice, Hlivín, Hůrka, Jeleneč, Jiřín, Jinošice, Kobylí-Plchov, Líštěnec, Mlýny, Opřetice, Petrovice, Radošovice, Semovice, Strženec, Tožice, Vojslavice Zahořany – 200 Kč/m2,

nebo na základě vypracovaného znaleckého posudku pro určení ceny obvyklé za m2.

Po přihlášení a případném vybrání Zastupitelstvem, následuje jednání s geodetem za účelem přesného určení výměr a vyhotovení geometrického plánu, připravuje se návrh smlouvy a případně je podána žádost o dělení a scelování pozemků na stavební úřad. Po vyřešení těchto záležitostí je návrh smlouvy projednán Radou a následně opět Zastupitelstvem města. V případě schválení smlouvy Zastupitelstvem města Bystřice dochází k vyrovnání závazků vyplývajících ze smlouvy, k podpisu smlouvy a celý proces je ukončen vkladem do Katastru nemovitostí.

Ohlášení poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlaseni poplatnika k mistnimu poplatku za uzivani verejneho prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,35 kB

Žádost o prodej, pronájem nebo směnu pozemku

Zadost o prodej, pronajem nebo smenu pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,37 kB

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady