Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Důležité informace pro zájemce o vodovodní přípojky v Líšně - přijďte podepsat smlouvu od 11. 10. do 27.10. 2021. Více zde »

Poplatky

Odpady

právní předpis:

Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

poplatník:

  • fyzická osoba přihlášená v obci
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

výše poplatku:

  • 750 Kč

splatnost:

  • 31.3. daného roku

způsob úhrady:

číslo účtu:

  • 19-0320036379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

1 poplatník = 1 platba

Variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka (před lomítkem),

Do zprávy pro příjemce uvést:

  • jméno a příjmení poplatníka, část obce/ulice + čp. (může být bez mezer JanNovákDružstevní111 nebo JanNovákNesvačily111)

Na rok 2021 je třeba si ještě známku na popelnici vyzvednout osobně na podatelně MÚ


 

Psi

Poplatek zrušen

právní předpis:

Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 2_2020 - zrušení poplatku ze psů

Evidence psů - Městská policie Bystřice

  • přihlášení psa - pořízení psa = zařazení do evidence přihláškou
  • odhlášení psa - přestěhování nebo úhyn psa = vyřazení z evidence odhláškou

Tiskopis žádosti - vyzvednutí, odevzdání na podatelně MÚ

Hlášení změn u majitele (chovatele), adres apod. - volnou formou písemně a adresu Městského úřadu Bystřice.

Prosíme, uvádějte vždy telefonní kontakt na majitele psa z důvodu snadného a rychlého kontaktu při nalezení psa.


 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady