#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Městská policie Bystřice
Kontakty

Adresa:

Městský úřad Bystřice (1. patro - vchod dvorem)
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Telefon:

Služebna: 317 783 177

Adam Semela: mobil 720 942 912

Vít Vrtiška: mobil 733 707 400

Petr Salavec: mobil 603 536 725

E-mail:

Adam Semela adam.semela@mestobystrice.cz
 

Věcná příslušnost

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
d) podílí se ve stanoveném rozsahu na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
e) podílí se na ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
f) podílí se na prevenci kriminality v obci
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Výroční zpráva:

Výroční zpráva za rok 2013 (pdf)