Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Důležité informace pro zájemce o vodovodní přípojky v Líšně - přijďte podepsat smlouvu od 11. 10. do 27.10. 2021. Více zde »

Matrika

Kontakty:

Matrika narození a matrika manželství

Petra Leitnerová

Matrika úmrtí

Lenka Benešová

Úrední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
  • Středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 8:00 - 11:30

V návaznosti na usnesení vlády č. 1375 o příjetí krizových opatření, dochází od 27. prosince 2020 k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů na 15 osob

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly postupovat následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě je umožněna maximálně 15 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Toto početní omezení platní na vnitřní i venkovní svatby.


2. Ověřování totožnosti
Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, je doporučeno, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.


3. Hygienická opatření
Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.
V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.
Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. 
K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

  

 

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady