Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Výstavba vodovodu | Přehled etap a dopravních omezení zde »

Systém 2023

Proč je nutné upravit systém svozu odpadů?

 

Vážení občané, obyvatelé města Bystřice, majitelé nemovitostí nebo členové společenství vlastníků bytových jednotek, jak již jistě víte, protože jsme vás na tuto skutečnost upozorňovali v průběhu celého letošního roku, dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech č.541/2020 Sb.

Nový zákon vytváří silný normativní i ekonomický tlak na všechny aktéry na další posílení třídění odpadů a snižování objemu směsného odpadu. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce obec původcem.

O tom, jak jsme na tom aktuálně v oblasti třídění komunálního odpadu jsme vás průběžně informovali na stránkách městského zpravodaje HLAS BYSTŘICE, a tak všem musí být jasné, že takhle to dále nejde.

 

Nový zákon o odpadech stanovuje i ekonomické nástroje k dosažení těchto cílů

Ty spočívají zejména v nastavení maximálních objemových limitů směsného komunálního odpadu obcí a měst, který je možno v následujících letech ukládat na skládkách za sníženou cenu 500 Kč/mt (POZOR! Tato částka je pouze zlomkem skutečných nákladů spojených s uložením komunálního odpadu na skládku – jedná se pouze o část poplatku státu!). Tyto limity se snižují z letošních 200 kg na trvale hlášeného obyvatele, každý další roko 10kg až na 120 kg na trvale hlášeného obyvatele v roce 2029. Zároveň se zvyšuje poplatek pro ukládání nadlimitního množství z letošních 900 Kč/mt na 1000 Kč/mt v roce 2023, 1250 Kč/mt v roce 2024 a 1500 Kč/mt v roce 2025. V roce 2030 má tento poplatek činit již 1850 Kč/mt.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bychom na nový zákonný rámec pro nakládání s odpady nijak nereagovali, budou náklady na likvidaci narůstat bez ohledu na vývoj vlastních nákladů odvozové firmy, u kterých lze bohužel pro příští rok vzhledem k inflačním tlakům čekat v tomto okamžiku pouze jediný směr – zvyšování.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady