#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Bystřice - Stará budova

Výzva č. 7/2014

"Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Bystřice - Stará budova"

Smlouvu o dílo naleznete na výše uvedené adrese profilu zadavatele

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

-Rozhodnutí o vyloučení namídky č. 6

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 5

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 4

-Dodatečné informace 1

Lhůta pro podání nabídek do 11.08.2014 do 14:00 hodin

Zveřejněno dne 25.07.2014

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Sumarizační list - na výše uvedené adrese profilu zasavatele

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 5 -Výkaz výměr

Příloha č. 6 - PD - na výše uvedené adrese profilu zadavatele

Vyvěšeno: 11. 8. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět