#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zpět

Výzva č. 3/2015

Výzva č. 3/2015

"Rozšíření sítě VO v osadách Drachkov, Jírovice, Mokrá Lhota a Tožice"

Lhůta pro podání nabídek do 25.05.2015 do 10:00 hodin

Smlouva o dílo zde (VO - osada Jírovice a Mokrá Lhota)

Smlouva o dílo zde (VO - osada Drachko a Tožice)

Protokol o výběru dodavatele zakázky č. 03/2015

Doplnění výzvy číslo 03/2015 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Žádost o dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Návrh smlouvy o dílo

Zveřejněno dne 11.05.2015

Čestné prohlášení - oprava zde

Krycí list - oprava zde

Zveřejněno dne 04.05.2015

Výzva a Čestné prohlášení zde

Krycí list zde

Drachkov:

PD-členění

PD-příloha

Výkres

PD-BOZP-plán

Rozpočet

Technická zpráva

Jírovice:

Seznam

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

Mokrá Lhota:

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

Tožice:

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

energo

Vyvěšeno: 25. 5. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět