#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zpět

Výzva 1/2016

Výzva 1/2016

"MŠ Bystřice - výměna topných těles"

Zveřejněno dne 02.05.2016

Lhůta pro podání nabídek: 30.05.2016 do 11:00 hodin

-Výzva a Čestné prohlášení zde

-Stavební rozpočet, Výkaz výměr, Krycí list rozpočtu zde

Výzva 1/2016 - ZRUŠENA dne 18.05.2016

Vyvěšeno: 2. 5. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět