#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zpět

Výzva 07/2015

Výzva 07/2015

"Financování projektu Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS"

Lhůta pro podávání nabídek do 30.09.2015 do 10:00 hodin

-Smlouva o úvěru - zveřejněno 14.10.2015

-Protokol z vyhodnocení cenových nabídek - zveřejněno 01.10.2015

Zveřejněno od 18.09.2015

-Výzva zadavatele

-Výkaz o plnění rozpočtu k 30.06.2015

-Rozvaha k 30.06.2015

-Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2015

-Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

Vyvěšeno: 30. 9. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět