#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Výstavba spolkového domu Drachkov

ROK 2014

Výzva č. 10/2014

"Výstavba spolkového domu Drachkov"

Lhůta pro podání nabídek do 15. října 2014 do 13:00 hodin

-Smlouva o dílo

-Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

-Výzva č. 10-2014

-Spolkový dům

-Výkaz výměr Drachkov 1

-Výkaz materiálu voda a kanalizace

-Vodoměrná sestava

-Vodoměrná šachta

-Detail uložení vodovodního potrubí

-Skladba konstrukcí

-Situace

-Situace vodovodní přípojky

-Podélný profil vodovodu

-Rozpočet elektroinstalace

-Rozpočet elektro

-Výpis oken a dveří

-Řez B-B

-Řez A-A

-Půdorys základu

-Půsorys INP vodovod

-Půdorys střechy

-Půdorys krovu

-Půdorys INP

-Půdorys INP kanalizace

-Pohled severozápadní

-Pohled severovýchodní

-Pohled jihozápadní

-Pohled jihovýchodní

-Zábradlí

-------------------------------------------------------------------

Výzva 9/2014

"Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova"

-Smlouva o dílo zde

.Příloha - Technická specifikace - položkový rozpočet

.Příloha - Časový harmonogram

-Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky dle § 81

-Evidenční list nabídek podaných v listinné podobě

-Protokol o otevírání obálek

-Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

.Příloha-Hodnotící tabulka

.Příloha-Kontrolní list pro hodnocení formální správnosti nabídek

.Příloha-Kontrola dodržení technické specifikace

-Dodatečné informace č. 1
-Dodatečné informace - příloha č. 9 upravená

-Výzva

-Zadávací dokumentace

-Návrh smlouvy o dílo

-Přílohy - Prohlášení uchazeče

-Krycí list nabídky

-Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídky do 19.09.2014 do 14:00 hodin

Vyvěšeno: 19. 9. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět