#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zpět

Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici"

Výzva 13/2017

Datum zahájení zadávacího řízení 08.12.2017

Lhůta pro podání nabídek do 03.01.2018 do 13:00 hodin

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele zde

Vyvěšeno: 11. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Zdeňka Mrázková

Zpět