#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Bystřice - rekonstrukce úpravny vody

1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

30.06.2014

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014

Seznam subdodavatelů

Písemná zpráva zadavatele

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

- Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

- Změnové listy k Dodatku č. 2 ke SOD

Smlouva o dílo

Krycí list

Rekapitulace ceny

Rekapitulace stavby

Rekapitulace provozní soubory

Technoligická část strojní

Harmonogram

Prohlášení - specifikace subdodavatelů

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Bankovní záruka

09.05.2014

Rozhodnutí o námitkách

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o jednání hodnotící komise

31.01.2014

Dodatečné informace č. 3

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací - stavební část

28.01.2014 - Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 06.02.2014 do 10:00 hodin

Dodatečné informace č. 2

Přiloha č. 6 - Specifikace výrobků

Soupis prací - Technologická část-2

22.01.2014

Dodatečné informace

Radioaktivní rozbor vody

Rozbor vody nově

Rozbor vody vrt

Příloha č. 6

Soupis prací

Soupis stroj. zařízení

Strojní technologické schema

Technická zpráva

08.01.2014

Výzva 1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

Písemnu výzva

Zadávací dokumentace

Pokyny pro zpracování nabídky

.Příloha č. 1 -Obsah nabídky

.Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

.Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, § 62

.Příloha č. 4 - Čestné prohlášení, § 68

.Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

.Příloha č. 6 - Specifikace výrobků

.Příloha č. 7 - Subdodavatelé

Lhůta pro podání nabídek do 30.01.2014 do 10:00 hodin

Vyvěšeno: 30. 6. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět